Sistem de urmarire prin camera video

Beneficii importante ale sistemului de ‘camera tracking’

  • ? Asigura transparenta decizionala: vocea este coordonata cu filmarea automata a vorbitorului activ.
  • ? Este automat: sistemul este extrem de u?or de instalat ?i de folosit, fara a necesita operatori video sau tehnicieni.
  • ? Este flexibil: pute?i configura ?i extinde solu?ia cu u?urin??, ad?ugând camere video pentru a îndeplini cerin?ele dvs.
  • ? Este cost-eficient: investi?ia ini?ial? elimin? nevoia de a apela la operatori video pentru viitoarele evenimente.
  • ? Sustine celelalte functii ale sistemelor de discutii: traducere simultana, inregistrare, streaming, etc facilitand exploatarea eficacee a sistemelor de discutii.

Principalele Caracteristici

Pentru a va oferi un rezultat ideal de urm?rire video, camerele de inalt? rezolu?ie utilizeaz? diverse func?ii precum:

» Detectare ?i urm?rire automat? a vorbitorilor precum si focalizare prim plan.
» Urm?rire precis? a locatie vorbitorului indiferent de forma sau dimensiunea s?lii de conferin?e.
» Preseturi multiple, se pot urm?ri simultan mai mul?i vorbitori sau prim plan.
» Zgomot redus, mi?c?ri ?i tranzi?ii line ale imaginii.
» Imagine de înalt? calitate, indiferent de condi?iile de luminozitate posibilitatea de a ad?uga automat numele vorbitorului pe ecran, pentru afisare pe ecranele locale din sala si referinte viitoare inregistrate.
» Zoom optic pân? la 20X.
» Integrare cu solutiile de streaming pentru vizualizare publica sau inregistrare a conferintelor .

V? punem la dispozi?ie solu?ii de urmarire a vorbitorului activproduse de firmele Gonsin ?i Televic, lideri de pia?a în producerea echipamentelor pentru conferin?e. Variantele pe care le oferim asigur? un sistem potrivit pentru orice buget sau complexitate a cerin?elor.

Integrarea cu Sistemele de Discu?ii

Interoperabilitatea ?i capacitatea de integrare sunt pilonii de baza ai unui sistem eficient.
De?i sistemele de video tracking pot func?iona ca sisteme de sine st?t?toare, acestea se pot de asemenea integra cu u?urin?? cu diverse sisteme de discu?ii wireless sau wired, astfel ob?inându-se o solu?ie personalizat?, cu multiple func?ionalit??i.

Solu?ia Ideal? oferit? de c?tre GBC

Tehnologia de video tracking este folosit? atat de c?tre organiza?ii guvernamentale, cat ?i in nenum?rate domenii precum servicii de utilit??i ?i transport, administra?ie, justi?ie, educa?ie, corporate etc.

Pornind de la bugetul ?i necesit??ile dumneavoastr?, v? oferim o solu?ie personalizat? pentru a beneficia la maxim de resursele disponibile. Echipa noastr? de proiect v? poate ghida pe parcursul intregului proces. Prin intermediul parteneriatelor noastre cu Gonsin ?i Televic, v? putem oferi tehnologia ?i echipamentele optime pentru s?lile dumneavoastr? de conferin?e.

GBC ofer? mult mai mult decat un serviciu, împreun? construim un parteneriat de durat?. Asiguram servicii de design, proiectare, instalare ?i punere în folosin??. Oferim sesiuni de instruire pentru a ne asigura c? ob?ine?i beneficiile maxime ?i ROI rapid in urma proiectului. Servicii de mentenan?? ?i service menite sa prelungeasc? ciclul de via?? al proiectului dumneavoastr? sunt oferite 24/7 prin programul de asisten?? helpdesk.gbc.ro

Contacta?i-ne pentru a discuta cerin?ele dvs.