Politica privind anti-mita si anticoruptia


I. INTRODUCERE

1.1 SCOP

Respectarea tuturor legilor si reglementarilor aplicabile, inclusiv a prevederilor legale privind lupta impotriva coruptiei, precum si respectarea celor mai inalte standarde profesionale, morale si etice reprezinta o valoare esentiala pentru GBC Exim SRL. Toti angajatii trebuie sa cunoasca si sa respecte litera si spiritul acestor reglementari si standarde.

GBC Exim SRL se angajeaza sa respecte legea si cele mai inalte standarde etice si sa nu tolereze coruptia sub nicio forma. Ne asteptam ca angajatii GBC Exim SRL sa actioneze in fiecare moment in conformitate cu legea si cu standardele etice si morale general acceptate.

1.2 ARIA DE APLICABILITATE

Politica anti-coruptie se aplica tuturor angajatilor GBC Exim SRL, precum si tertelor parti care reprezinta sau actioneaza in numele societatii, indiferent de calitatea lor: subcontractanti, intermediari, precum si parteneri de afaceri.

Este interzis orice act de coruptie-santaj si delapidare.

In fapt, orice persoana care lucreaza in numele sau pentru GBC Exim SRL nu va da sau va accepta mita, nu se va angaja in activitati de natura sa stimuleze partenerii de afaceri sau autoritatile publice.

1.3 INTELEGEREA POLITICII

CE reprezinta?

In sensul prezentei politici, notiunea de ”coruptie” vizeaza faptele descrise de Titlul V – „Infractiuni de coruptie si de serviciu” din Codul Penal, cele descrise de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si orice alte fapte de coruptie, descrise ca atare in legi penale speciale sau in legi nepenale care contin dispozitii penale. Prevederile Legii nr. 78/2000 se aplica persoanelor care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale sau al altor agenti economici.

Fara a fi o enumerare exhaustiva, conform Codului Penal, principalele fapte si practici considerate fapte de coruptie sunt:

» Darea si luarea de mita (promisiunea, oferirea sau darea, precum si pretinderea ori primirea de bani ori alte foloase necuvenite, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act care intra in indatoririle de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri);

» Traficul de influenta si cumpararea de influenta (pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii, precum si promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase necuvenite, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public sau a unei persoane din mediul privat, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri).

Avantajele pot fi de ordin financiar sau non-financiar si pot include:

- bani;
- imprumuturi (in conditii avantajoase sau preferentiale);
- donatii (inclusiv donatii caritabile);
- contracte de munca;
- contracte de consultanta;
- tratament preferential;
- informatii confidentiale;
- cadouri si ospitalitate;
- vacante;
- orice alt avantaj sau beneficiu care are o valoare patrimoniala sau este perceput ca prezentand valoare pentru beneficiar sau pentru alta persoana (de ex. o ruda sau un prieten al beneficiarului). Nu exista diferente intre mita si facilitarea unei activitati, care este, de asemenea, interzisa. Facilitarea unei activitati se constituie intr-o suma mica oferita unui functionar cu functie mica, pentru a facilita sau urgenta o activitate, ce constituie obligatie de serviciu pentru acesta. Incercarea de mituire ar putea fi comisa atat in sectorul privat, cat si in sectorul public. GBC Exim SRL interzice luarea/darea de mita si facilitarea unei activitati.

DE CE conteaza?

Elementele determinante ale acestei politici sunt reprezentate de valorile sociale si economice pe care legea are datoria de a le proteja. GBC Exim SRL este dedicat in a-si desfasura afacerea aplicand cele mai ridicate standarde de etica si integritate in toate tarile in care activeaza. Chiar si o simpla asociere cu coruptia poate afecta imaginea companiei si ar avea efecte asupra activitatilor acesteia. De asemenea, ar putea aduce suspiciuni asupra integritatii morale a persoanelor care reprezinta compania sau care lucreaza in cadrul GBC Exim SRL.

CUM procedam?

GBC Exim SRL interzice angajatilor si colaboratorilor oferirea, promiterea, autorizarea sau acceptarea si solicitarea, in mod direct si indirect, a oricarei plati, cadou sau oricarui obiect de valoare, cu scopul de a obtine avantaje necuvenite in mod normal.

CUI se aplica?

- directorilor;
- managerilor;
- angajatilor si colaboratorilor;
- sotilor/sotiilor si membrilor de familie.

II. PRINCIPII si REGULI

2.1 REGULI DE BAZA

Angajatilor/colaboratorilor le este interzisa mituirea sau folosirea intermediarilor (agenti, consultanti, distribuitori) in scopul obtinerii de avantaje necuvenite prin intermediul mituirii.

GBC Exim SRL nu face diferenta intre reprezentantii publici si persoanele din mediul privat in ceea ce priveste oferirea/primirea mitei; mita, asa cum este definita in aceasta politica, nu este acceptata in niciuna dintre formele ei, catre nicio persoana, indiferent de statutul acesteia. Intotdeauna se cere o analiza a actului de oferire sau promitere al oricarui obiect de valoare, catre orice persoana, daca aceasta actiune ar putea fi considerata ca fiind nelegitima. In cazul in care raspunsul la aceasta analiza este DA, nicio astfel de actiune nu trebuie intreprinsa.

Pentru orice dubiu referitor la acest subiect, se pot obtine informatii de la Departamentul Juridic si de Conformitate al GBC Exim SRL, intotdeauna inaintea producerii situatiei. Mita poate lua diverse forme, de la varianta banilor in numerar, la produse/servicii de valoare.

2.2 PLATI DE FACILITARE

GBC Exim SRL interzice orice plati de facilitare, acestea fiind considerate o alta forma de mita. Aceste plati sunt neoficiale, neadecvate – nu in mod obligatoriu de valori mari – care faciliteaza obtinerea de rezultate pe o cale mai scurta decat cea legitima. Aceste plati de facilitare au ca principal scop reducerea timpului de raspuns si actiune din partea organismelor guvernamentale sau din mediul privat.

2.3 PROSPECTAREA DE NOI AFACERI

Inainte de a initia noi oportunitati de afaceri, o analiza a partenerului/partenerilor de afaceri se va efectua din punct de vedere al integritatii si al cerintelor privind prezenta politica.

2.4 RELATII CU TERTI

Compania GBC Exim SRL poate intra in relatii de afaceri cu un tert, doar daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:

- a fost identificata o nevoie reala pentru bunurile/serviciile oferite de tert;
- preturile practicate de tert se inscriu in limite comparabile pe piata;
- partea terta este potrivita din punct de vedere al analizei Anti-mita si Anticoruptie;
- tranzactia este solutionata printr-un document cu efect juridic (contract, comanda ferma).

III. REGULI DE IMPLEMENTARE

3.1 TRAINING

Angajatii trebuie sa se familiarizeze cu conceptele si regulile descrise in prezenta procedura, care va fi obiectul unei teme de discutie aparte, in cursurile anuale pentru aspectele de conformitate.

3.2 INCALCAREA POLITICII

Nerespectarea acestei politici nu va fi tolerata si poate duce de la cercetare disciplinara pana la incetarea contractului de munca sau de colaborare.

3.3 RESPONSABILITATI SI IMPLEMENTARE

Fiecare lider de echipa din cadrul GBC Exim SRL este responsabil cu distributia prezentei politici si indrumarea echipei din subordine, in sensul intelegerii aspectelor descrise.

GBC Exim SRL se asteapta ca intreaga echipa de manageri sa conduca prin puterea exemplului, in toate situatiile si solicita tuturor angajatilor si colaboratorilor sai respectarea principiilor si regulilor anti-mita si anticoruptie.

Prezenta procedura se aplica tuturor angajatilor GBC Exim SRL, fiind implementata, monitorizata si impusa in mod continuu.

3.4 RAPORTAREA INCALCARILOR CONDUITEI POLITICE

Angajatii GBC Exim SRL, precum si asociatii in afaceri, care stiu sau au certitudinea sa considere ca au avut loc incalcari ale prezentei politici, trebuie sa raporteze folosind urmatoarele canale:

- adresa electronica a societatii: info@gbc.ro
- website: https://gbc.ro/contact/
- sediu: Eugen Lovinescu 14, Sect. 1, Bucuresti 011276, Romania

Orice raportare va fi tratata cu maxima confidentialitate si nu vor exista actiuni asupra reclamantului, ca urmare a raportarii, acesta fiind protejat.

De asemenea, orice raportare trebuie facuta cu buna credinta, despre fapte si actiuni reale, in baza judecatii obiective a celui care raporteaza.

Revizuit: aprilie 2021